Chybová zpráva

Notice: geoip_country_code_by_name() [function.geoip-country-code-by-name]: Host 127.0.0.1 not found ve funkci eu_cookie_compliance_user_in_eu() (řádek: 738 v souboru /mnt/web-data1/tycek_cz/public_html/www/sites/all/modules/eu_cookie_compliance/eu_cookie_compliance.module).

Zastupitelstvo prosinec 2016

Zápis z veřejné schůze obecního zastupitelstva
Místo a datum konání: Obecní úřad Týček12.12.2016 v 18 hodin

Přítomni: Antonín Dvořák, Zdeněk Hruška, VáclavVonásek, Oldřich Benedikt, Václava Fikarová, Jan Boubín, Václav Procházka
 
Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání a navrhlna ověřovatele zápisu p. Boubínaa p. Dvořáka /7-pro, 0-proti/.
 
Program:
 1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
 2. Návrh rozpočtu na rok 2017
 3. Rozpočtový výhled na rok 2019
 4. Inventarizace obecního majetku
 5. Rozpočtové opatření č. 6
 6. Zpráva finančního a kontrolního výboru
 7. Různé a diskuse
 1. Starosta obce seznámil přítomné se zápisem z minulého zasedání.
 2. Zastupitelé projednali návrh rozpočtu na rok 2017, rozpočet je navržen jako vyrovnaný , výdaje 2 878 000,- Kč, příjmy 2 878 000,- Kč. Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf. /7- pro, 0- proti/.
 3. Zastupitelé projednali rozpočtový výhled na rok 2019 /7-pro, 0-proti/.
 4. Zastupitelé projednali plán inventarizací pro rok 2016 /7-pro, 0-proti/. 
 5. Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 6/ 7-pro, 0-proti/.
 6. Předsedové kontrolního a finančního výboru seznámili zastupitele se zprávami těchto výborů.
 7. Různé
  • veřejná schůze obecního zastupitelstva se uskuteční dne 9.1. 2017 od 18 hodin na obecním úřadě v Týčku 
  • 7.- 8.1.2017 proběhnou v obci odečty vodoměrů
  • 28.12.2016 od 17:00 hod se uskuteční turnaj ve stolním tenisu
  • v lednu 2017 se uskuteční cestopisné a vzdělávací přednášky
 Usnesení: 
12/2/2016 Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání a ověřovatelem zápisu p. Dvořákaa p.Boubína.
12/3/2016 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2017, výdaje  2 878 000,- Kč, příjmy 2 878 000,-Kč. Rozpočet je schválen jako vyrovnaný, závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf.
12/4/2016 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový výhled na rok 2019 v částce 3 020 000,-Kč.
12/5/2016 Zastupitelstvo obce schválilo plán inventarizací pro rok 2016. 
 1. Provést fyzickou inventuru majetku v termínu 15.12.2016 až 31.12.2016. Fyzickou inventuru provede jmenovaná inventarizační komise ve složení: předseda Oldřich Benedikt členové: Antonín Dvořák, Václav Procházka
 2. Provést inventarizaci majetku a závazků ke dni roční účetní závěrky k 31.12.2016. Stav majetku upravit na základě účetních dokladů o přírůstky a úbytky za dobu ukončení fyzické inventury ke dni účetní závěrky.
12/6/2016 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 6.
12/7/2016 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního a kontrolního výboru.
 
Zapsal: Vonásek
Ověřovatelé: Dvořák, Boubín
Dne 12.12. 2016
 
Zdeněk Hruška
starosta obce
 
Tento dokument byl zveřejněn též na úřední elektronické desce obce.

Štítek: 

Vyvěšeno: 

Středa, 14. Prosinec 2016
PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon zastupitelstvo_prosinec_2016.doc36.5 KB

Kontaktní údaje

Adresa: Týček 95, 338 08
Telefon: +420 371 784 460
Mobil: +420 737 134 993
E-mail: obec.tycek@tiscali.cz
Web: www.tycek.cz
Datová schránka: 454avu7
Bankovní spojení:
20322381/0100 (Komerční banka)
Úřední dny:
PO: 9:00 - 11:00 a 13:00 - 16:30
ST: 9:00 - 11:00 a 14:00 - 16:30