Chybová zpráva

Notice: geoip_country_code_by_name() [function.geoip-country-code-by-name]: Host 127.0.0.1 not found ve funkci eu_cookie_compliance_user_in_eu() (řádek: 738 v souboru /mnt/web-data1/tycek_cz/public_html/www/sites/all/modules/eu_cookie_compliance/eu_cookie_compliance.module).

Zastupitelstvo srpen 2016

Zápis z veřejné schůze obecního zastupitelstva
Místo a datum konání: Obecní úřad Týček15.8.2016 v 19 hodin

 
Přítomni: Antonín Dvořák, Zdeněk Hruška, Václav Vonásek, Václava Fikarová, Oldřich Benedikt, Václav Procházka
Omluven: Jan Boubín
 
Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání a navrhlna ověřovatele zápisu p. Benedikta a p. Procházku /6-pro, 0-proti/.
 
Program:
 1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
 2. Volby 2016
 3. Kontrola z hygienické stanice Plzeňského kraje
 4. Opona v kulturním domě
 5. Rekonstrukce obecního rozhlasu
 6. Odznaky se znakem obce
 7. Rozpočtové opatření č. 4
 8. Lesní hospodářský plán obce Týček
 9. Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu
 10. Různé a diskuse
 1. Starosta obce seznámil přítomné se zápisem z minulého zasedání.
 2. Volby 2016 – pro volby do zastupitelstev krajů a senátu parlamentu konané ve dnech 7.a 8.října 2016, bude v obci Týček čtyřčlenná volební komise, včetně zapisovatele
 3. Proběhla kontrola z hygienické stanice Plzeňského kraje ohledně pitné vody a úpravny vody / kvalita vody odpovídá kojenecké vodě/.
 4. Zastupitelé projednali možnost nákupu nové opony do kulturního domu /6-pro,0-proti/.
 5. Zastupitelé projednali rekonstrukci obecního rozhlasu a pověřili starostu obce oslovením firem pro vypracování nabídek. Financování rekonstrukce by bylo realizováno případně s pomocí vypsaných dotací.
 6. Zastupitelé projednali nákup odznaků se znakem obce /6-pro, 0-proti/.
 7. Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4.
 8. Krajský úřad Plzeňského kraje schválil Lesní hospodářský plán obce Týček na období let 2016-2025.
 9. Informace – bylo vydáno rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu pro p. Barboru Jančíkovou, Týček 94.
 10. Různé
  • příští veřejná schůze obecního zastupitelstva se uskuteční dne 12.9. 2016 od 19 hodin na obecním úřadě v Týčku.
  • dne 27.8.2016 od 15-ti hodin se uskuteční na koupališti prázdninové loučení, zastupitelé projednali příspěvek 1 000,- Kč /6-pro, 0-proti/.
Usnesení: 
8/1/2016Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání a ověřovatelem zápisu p. Benedikta a p. Procházku.
8/2/2016 Zastupitelstvo obce schválilo nákup nové opony pro kulturní dům.
8/3/2016 Zastupitelstvo obce schválilo nákup odznaků se znakem obce.
8/4/2016 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.4.
8/5/2016 Zastupitelstvo obce bere na vědomí schválení Lesního hospodářského plánu obce Týček na období let 2016-2025.
8/6/2016 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu pro p. Barboru Jančíkovou, Týček 94
8/7/2016 Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na prázdninové loučení ve výši 1000,- Kč. 
 
Zapsal: Vonásek
Ověřovatelé: Benedikt, Procházka
Dne 15.8.2016
 
Zdeněk Hruška
starosta obce
 
Tento dokument byl zveřejněn též na úřední elektronické desce obce.

Štítek: 

Vyvěšeno: 

Středa, 17. Srpen 2016
PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon zastupitelstvo_srpen_2016.doc43.5 KB

Kontaktní údaje

Adresa: Týček 95, 338 08
Telefon: +420 371 784 460
Mobil: +420 737 134 993
E-mail: obec.tycek@tiscali.cz
Web: www.tycek.cz
Datová schránka: 454avu7
Bankovní spojení:
20322381/0100 (Komerční banka)
Úřední dny:
PO: 9:00 - 11:00 a 13:00 - 16:30
ST: 9:00 - 11:00 a 14:00 - 16:30