Chybová zpráva

Notice: geoip_country_code_by_name() [function.geoip-country-code-by-name]: Host 127.0.0.1 not found ve funkci eu_cookie_compliance_user_in_eu() (řádek: 738 v souboru /mnt/web-data1/tycek_cz/public_html/www/sites/all/modules/eu_cookie_compliance/eu_cookie_compliance.module).

Zastupitelstvo květen 2016

Zápis z veřejné schůze obecního zastupitelstva
Místo a datum konání: Obecní úřad Týček 2.5.2016 v 19 hodin

Přítomni: Antonín Dvořák, Zdeněk Hruška, Václav Vonásek, Václava Fikarová, Jan Boubín, Václav Procházka
Omluven: Oldřich Benedikt
 
Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání a navrhlna ověřovatele zápisu p. Dvořáka a p. Fikarovou /6-pro, 0-proti/.
 
Program:
 1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
 2. Žádost o zařazení OÚ Týček mezi obce, kde je možno provádět ověřování
 3. Žádost o přidělení čísel popisných
 4. Dotace z programu obnova venkova
 5. Svoz nebezpečného odpadu
 6. Oprava lesních komunikací
 7. Práce v obci
 8. Různé a diskuse
 1. Starosta obce seznámil přítomné se zápisem z minulého zasedání.
 2. Zastupitelé projednali žádost o zařazení OÚ Týček do přílohy č. 1 vyhlášky č. 36/2006 Sb. O ověřování /6-pro,0-proti/. 
 3. Zastupitelé projednali přidělení
  • čísla popisného 112 – Pavel Jančík - Barbora Jančíkováa
  • čísla popisného 113 – Jana Hošková -Miroslav Hošek /6-pro,0proti/.
 4. Zastupitelé projednali přijetí dotace z programu obnovy venkova na akci – Obytná zóna Týček, dopravní řešení 2. etapa ve výši 350 000,-Kč / 6-pro,0proti/.
 5. Svoz nebezpečného odpadu se v obci uskuteční 1.6.2016 v čase 14:25-14:40.
 6. Z akce uvedené v bodě č. 4 bude materiál ofrézovaný z komunikace použit na opravu lesních cest. 
 7. V obci probíhá oprava parketu na koupališti a oprava fasády staré hasičské zbrojnice.
 8. Různé
  • příští veřejná schůze obecního zastupitelstva se uskuteční dne 6.6. 2016 od 19 hodin na obecním úřadě v Týčku.
  • zastupitelé projednali příspěvek na dětský den, který  který se uskuteční dne 4.6.2016, ve výši 500,- Kč /6-pro,0-proti/.
  • zastupitelé projednali nákup nafukovacího skákacího hradu /6-pro, 0-proti/.
Usnesení: 
5/1/2016Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání a ověřovatelem zápisu p. Dvořákaa p. Fikarovou.
5/2/2016 Zastupitelstvo obce schválilo žádost o zařazení OÚ Týček do přílohy č. 1 vyhlášky č. 26/2006 Sb. O ověřování 
5/3/2016 Zastupitelstvo obce schválilo přidělení čísel popisných.
5/4/2016 Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace na akci - Obytná zóna Týček dopravní řešení 2. etapa ve výši 350 000,- Kč.
5/5/2016 Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na dětský den ve výši 500,- Kč.
6/5/2016 Zastupitelstvo obce schválilo nákup nafukovacího skákacího hradu.
 
Zapsal: Vonásek
Ověřovatelé: Dvořák, Fikarová
Dne 2.5.2016
 
Zdeněk Hruška
starosta obce
 
Tento dokument byl zveřejněn též na úřední elektronické desce obce.

Štítek: 

Vyvěšeno: 

Pondělí, 9. Květen 2016
PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon zastupitelstvo_kveten_2016.doc38.5 KB

Kontaktní údaje

Adresa: Týček 95, 338 08
Telefon: +420 371 784 460
Mobil: +420 737 134 993
E-mail: obec.tycek@tiscali.cz
Web: www.tycek.cz
Datová schránka: 454avu7
Bankovní spojení:
20322381/0100 (Komerční banka)
Úřední dny:
PO: 9:00 - 11:00 a 13:00 - 16:30
ST: 9:00 - 11:00 a 14:00 - 16:30