Chybová zpráva

Notice: geoip_country_code_by_name() [function.geoip-country-code-by-name]: Host 127.0.0.1 not found ve funkci eu_cookie_compliance_user_in_eu() (řádek: 738 v souboru /mnt/web-data1/tycek_cz/public_html/www/sites/all/modules/eu_cookie_compliance/eu_cookie_compliance.module).

Zastupitelstvo duben 2016

Zápis z veřejné schůze obecního zastupitelstva
Místo a datum konání: Obecní úřad Týček 4.4.2016 v 18 hodin

Přítomni: Antonín Dvořák, Zdeněk Hruška, Václav Vonásek, Václava Fikarová, Jan Boubín, Václav Procházka
Omluven: Oldřich Benedikt
 
Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání a navrhlna ověřovatele zápisu p. Boubína a p. Procházku /6-pro, 0-proti/.
 
Program:
 1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
 2. Závěrečný účet obce a účetní závěrka za rok 2015
 3. Zpráva o stavu veřejného pořádku za rok 2015
 4. Oprava parketu na koupališti
 5. Výběr veřejné zakázky na akci - Obytná zóna Týček dopravní řešení 2. etapa
 6. Rozpočet na výměnu stolů a židlí v KD
 7. Rozpočtové opatření č. 2
 8. Různé a diskuse
 
 1. Starosta obce seznámil přítomné se zápisem z minulého zasedání.
 2. Zastupitelé projednali závěrečný účet obce Týček a účetní závěrku za rok 2015 /6-pro, 0-proti/.
 3. Zprávu o stavu veřejného pořádku za rok 2015 v obci Týček zpracovala PČR a zastupitele seznámil starosta obce.
 4. Zastupitelé projednali opravu parketu na koupališti. Bude opraven a na zimní období se bude uklízet /6-pro, 0-proti/.
 5. Výběr veřejné zakázky na akci – Obytná zóna Týček dopravní řešení 2. etapa. Celkem byly hodnoceny 4 nabídky s následujícím pořadím: 1. Berger Bohemia a.s., Plzeň – cena 506 051,- Kč, 2. Silba s.r.o., Plzeň – cena 518 536,- Kč, 3. Swietelsky s.r.o., Plzeň – cena 519 770,- Kč, 4. Froněk dopr. stavby s.r.o., Rakovník – cena 580 503,- Kč, Vše ceny s DPH. Zastupitelé výsledek veřejné zakázky schválili /6-pro, 0-proti/.
 6. Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtem na výměnu stolů a židlí v KD. Výměna bude realizována v případě vyhlášení dotačního titulu.
 7. Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 2 /6-pro, 0-proti/.
 8. Různé - příští veřejná schůze obecního zastupitelstva se uskuteční dne 2.5. 2016 od 19 hodin na obecním úřadě v Týčku. 
Usnesení: 
4/1/2016Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání a ověřovatelem zápisu p. Boubínaa p. Procházku.
4/2/2016 Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku a závěrečný účet obce Týček za rok 2015 v plném znění. Projednání uzavírá vyjádřením ,,Souhlas s celoročnímhospodařením v roce 2015 bez výhrad“.
4/3/2016 Zastupitelstvo obce schválilo opravu parketu na koupališti.
4/4/2016 Zastupitelstvo obce schválilo výsledek veřejné zakázky na akci - Obytná zóna Týček dopravní řešení 2. etapa.
4/5/2016 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 2.
 
Zapsal: Vonásek
Ověřovatelé: Boubín, Procházka
Dne 4.4.2016
 
Zdeněk Hruška
starosta obce
 
Tento dokument byl zveřejněn též na úřední elektronické desce obce.
 
 

Štítek: 

Vyvěšeno: 

Čtvrtek, 7. Duben 2016
PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon zastupitelstvo_duben_2016.doc38.5 KB

Kontaktní údaje

Adresa: Týček 95, 338 08
Telefon: +420 371 784 460
Mobil: +420 737 134 993
E-mail: obec.tycek@tiscali.cz
Web: www.tycek.cz
Datová schránka: 454avu7
Bankovní spojení:
20322381/0100 (Komerční banka)
Úřední dny:
PO: 9:00 - 11:00 a 13:00 - 16:30
ST: 9:00 - 11:00 a 14:00 - 16:30