Chybová zpráva

Notice: geoip_country_code_by_name() [function.geoip-country-code-by-name]: Host 127.0.0.1 not found ve funkci eu_cookie_compliance_user_in_eu() (řádek: 738 v souboru /mnt/web-data1/tycek_cz/public_html/www/sites/all/modules/eu_cookie_compliance/eu_cookie_compliance.module).

Zastupitelstvo březen 2016

Zápis z veřejné schůze obecního zastupitelstva
Místo a datum konání: Obecní úřad Týček7.3.2016 v 18 hodin

Přítomni: Antonín Dvořák, Zdeněk Hruška, Václav Vonásek, Václava Fikarová, Jan Boubín, Václav Procházka
Omluven: Oldřich Benedikt
 
Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání a navrhlna ověřovatele zápisu p. Dvořáka a p. Fikarovou /6-pro, 0-proti/.
 
Program:
 1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
 2. Žádost o přidělení čísla popisného
 3. Finanční příspěvek Rokycanské nemocnici a.s.
 4. Rozšíření veřejného osvětlení v obci 
 5. Oprava fasády u zvoničky
 6. Jednání se Zbirožskou a.s. o zabezpečení jímek v bývalém JZD
 7. Pojištění obecního lesa
 8. Různé a diskuse
 1. Starosta obce seznámil přítomné se zápisem z minulého zasedání.
 2. Starosta informoval přítomné o přidělení čísla popisného 111 pro novostavbu Luboše Prusíka.
 3. Zastupitelé projednali žádost Rokycanské nemocnice a.s. o finanční příspěvek.Zastupitelé navrhli částku2 000,- Kč /6-pro,0-proti/.
 4. Zastupitelé projednali rozšíření veřejného osvětlení k popisnému číslu 101 /6-pro,0-proti/.
 5. Oprava fasády u zvoničky bude řešena svépomocí, nakoupí se pouze barvy.
 6. Starosta obce se obrátil na Zbirožskou a.s. ohledně zabezpečení jímek v bývalém areálu JZD. Bohužel areál byl prodán a všechna odpovědnost byla převedena na nového vlastníka. Nový vlastník na výzvy k zabezpečení jímek nereaguje.
 7. Zastupitelé projednali pojištění obecního lesa, cena pojistného bude 200,- Kč a odpovídá podmínkami předchozímu pojistnému, které bylo součástí nájemní smlouvy u firmy Lesospol Zbiroh /6-pro, 0-proti/.
 8. Různé - příští veřejná schůze obecního zastupitelstva se uskuteční dne 4.4. 2016 od 18 hodin na obecním úřadě v Týčku 
Usnesení: 
3/1/2016Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání a ověřovatelem zápisu p. Dvořákaa p. Fikarovou.
3/2/2016Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek pro Rokycanskou nemocnici a.s. ve výši 2 000,- Kč.
3/3/2016 Zastupitelstvo obce schválilo rozšíření veřejného osvětlení k číslu popisnému 101.
3/4/2016 Zastupitelstvo obce schválilo pojištění obecního lesa ve výši 8 200,-Kč.
 
Zapsal: Vonásek
Ověřovatelé: Dvořák, Fikarová
Dne 7.3.2016
 
Zdeněk Hruška
starosta obce
 
Tento dokument byl zveřejněn též na úřední elektronické desce obce.

Štítek: 

Vyvěšeno: 

Středa, 9. Březen 2016
PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon zastupitelstvo_brezen_2016.doc36 KB

Kontaktní údaje

Adresa: Týček 95, 338 08
Telefon: +420 371 784 460
Mobil: +420 737 134 993
E-mail: obec.tycek@tiscali.cz
Web: www.tycek.cz
Datová schránka: 454avu7
Bankovní spojení:
20322381/0100 (Komerční banka)
Úřední dny:
PO: 9:00 - 11:00 a 13:00 - 16:30
ST: 9:00 - 11:00 a 14:00 - 16:30