Chybová zpráva

Notice: geoip_country_code_by_name() [function.geoip-country-code-by-name]: Host 127.0.0.1 not found ve funkci eu_cookie_compliance_user_in_eu() (řádek: 738 v souboru /mnt/web-data1/tycek_cz/public_html/www/sites/all/modules/eu_cookie_compliance/eu_cookie_compliance.module).

Zastupitelstvo leden 2016

Zápis z veřejné schůze obecního zastupitelstva

Místo a datum konání: Obecní úřad Týček  11.1.2016 v 18 hodin

Přítomni: Antonín Dvořák, Zdeněk Hruška, Václav Vonásek, Václava Fikarová, Jan Boubín, Václav Procházka, Oldřich Benedikt

Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání a navrhl na ověřovatele zápisu p. Dvořáka  a p. Fikarovou /7-pro, 0-proti/.

Program:

 1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
 2. Smlouva o dílo na provedení stavby
 3. Program stabilizace a obnovy venkova 2016
 4. Zpráva o průběhu a výsledku inventarizace obecního majetku
 5. Spotřeba vody za rok 2015
 6. Zpráva z metodické dohlídky obce Týček
 7. Pojištění obecního majetku
 8. Přidělení čísla evidenčního
 9. Znak a vlajka obce
 10. Různé a diskuse
 1. Starosta obce seznámil přítomné se zápisem z minulého zasedání.
 2. Zastupitelé projednali smlouvu o dílo na provedení stavby -2. etapa rekonstrukce sociálního zařízení v KD /7-pro,0-proti/.
 3. Zastupitelé projednali možnost podání žádosti o dotaci do programu stabilizace a obnovy venkova na komunikace v oblasti obytné zóny ke koupališti- druhá etapa /7-pro, 0-proti/.
 4. Pan Benedikt seznámil zastupitele se zprávou o průběhu a výsledku inventarizace obecního majetku za rok 2015 /7-pro, 0-proti/.
 5. Se zprávou o spotřebě vody za rok 2015 seznámil přítomné starosta obce.Spotřeba 4144m3 upravené vody.
 6. Se zprávou  z metodické dohlídky obce Týček seznámil zastupitele starosta obce.  Audit  proběhne 8.2.2016.
 7. Zastupitelé projednali možnost pojištění obecních lesů. Starosta prověří možnost částečného pojištění do příštího zasedání zastupitelstva.
 8. Zastupitelé projednali přidělení evidenčního čísla 27 na parcelu č. 338/17 majitelce nemovitosti p. Věře Žižkové /7-pro,0-proti/.
 9. Zastupitelé vyhodnotili anketu ohledně znaku a vlajky obce. Nejvíce hlasů získal znak na pozici 1. a vlajka na pozici 4. Výsledek bude konzultován s heraldikem, který znak a vlajku navrhoval a na  příštím zasedání bude podána zpráva.
 10. Různé
  • příští veřejná schůze obecního zastupitelstva se uskuteční dne 8.2. 2016 od 18 hodin na obecním úřadě v Týčku
  • 13.1.2016 od 18 hodin se v zasedací místnosti  OÚ uskuteční cestopisná přednáška  o Indii  /vypráví Petr Němec/
  • 27.1.2016 od 18 hodin se v zasedací místnosti  OÚ uskuteční cestopisná přednáška  o  Nepálu /vypráví Petr Němec/

Usnesení:
1/1/2016   Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání a ověřovatelem zápisu p. Dvořáka  a p.  Fikarovou.
1/2/2016  Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o dílo na provedení stavby - 2. etapa rekonstrukce sociálního zařízení v KD, částka  85 150,-Kč. bez DPH.
1/3/2016 Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti do programu stabilizace a obnovy venkova, na akci Obytná zóna Týček-2 etapa.
1/4/2016 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu inventarizační komise o průběhu a výsledku inventarizace majetku za rok  2015.
1/5/2016  Zastupitelstvo obce schválilo přidělení evidenčního čísla 27 paní Věře Žižkové na pozemek č. p. 338/17.

Zapsal: Vonásek
Ověřovatelé: Dvořák, Fikarová

Štítek: 

Vyvěšeno: 

Pátek, 15. Leden 2016
PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon zastupitelstvo_leden_2016.doc37.5 KB

Kontaktní údaje

Adresa: Týček 95, 338 08
Telefon: +420 371 784 460
Mobil: +420 737 134 993
E-mail: obec.tycek@tiscali.cz
Web: www.tycek.cz
Datová schránka: 454avu7
Bankovní spojení:
20322381/0100 (Komerční banka)
Úřední dny:
PO: 9:00 - 11:00 a 13:00 - 16:30
ST: 9:00 - 11:00 a 14:00 - 16:30