Zastupitelstvo listopad 2016

Zápis z veřejné schůze obecního zastupitelstva
Místo a datum konání: Obecní úřad Týček7.11. 2016 v 19 hodin

Přítomni: Antonín Dvořák, Zdeněk Hruška, Václav Vonásek, Václava Fikarová, Oldřich Benedikt, Václav Procházka, Jan Boubín
 
Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání a navrhlna ověřovatele zápisu p. Fikarovou a p. Procházku /7-pro, 0-proti/.
 
Program:
 1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
 2. Udělení symbolů obci Týček
 3. Informace ze schůze starostů a místostarostů v Plzni
 4. Krajské dotace 2017
 5. Metodická dohlídka v obci - Krajský úřad PK
 6. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy
 7. Vyúčtování elektrické energie na koupališti
 8. Úprava nájemní smlouvy v pohostinství
 9. Kolaudace - obytná zóna - dopravní řešení
 10. Členský příspěvek pro Mikroregion Zbirožsko, poplatek na dopravní obslužnost a za sběrný dvůr
 11. Vidimace a legalizace
 12. Veřejná schůze v sále KD
 13. Mikulášská nadílka 
 14. Různé a diskuse 
 1. Starosta obce seznámil přítomné se zápisem z minulého zasedání.
 2. Udělení symbolů obci Týček /znak + vlajka/ bylo schváleno Parlamentem ČR.
 3. Informace ze schůze starostů a místostarostů v Plzni dne 6.10.2016 přednesl starosta obce. 
 4. Rekonstrukce obecního rozhlasu - v případě vyhlášení krajské dotace bude podána žádost o dotaci.
 5. Metodická dohlídka v obci Krajským úřadek PK bude provedena 16.11.2016.
 6. Paní Bílková podala žádost o prodloužení nájemní smlouvy /7-pro, 0-proti/.
 7. Bylo provedeno vyúčtování elektrické energie ne koupališti.
 8. Zastupitelé projednali úpravu nájemní smlouvy v pohostinství od 1.12.2016 /7-pro,0-proti/
 9. Proběhla kolaudace - obytná zóna- dopravní řešení.
 10. Zastupitelé projednali členský příspěvek pro Mikroregion Zbirožsko ve výši 40,- Kč/ osoba, poplatek na dopravní obslužnost ve výši 40,- Kč/ osoba a poplatek za sběrný dvůr ve výši 4 202,- Kč  /7-pro,0-proti/.
 11. Krajský úřad PK schválil pro obec Týček provádění vidimace a legalizace, to znamená, že obec bude provádět ověřování listin.
 12. Veřejná schůze se uskuteční v sále KD dne 4.12.2016 od 14 hodin.
 13. Mikulášská nadílka se uskuteční v sále KD dne 4.12.2016 od 16 hodin. Zastupitelé projednali příspěvek ve výši 1000,-Kč /7-pro, 0-proti/.
 14. Různé
  • příští veřejná schůze obecního zastupitelstva se uskuteční dne 12.12. 2016 od 18 hodin na obecním úřadě v Týčku
  • paní Šubrtová podala žádost o poražení stromu /7-pro,0-proti/
  • Centrum pro zdravotně postižené - žádost o příspěvek, návrh 500,- Kč /7-pro, 0-proti/.
Usnesení: 
11/1/2016Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání a ověřovatelem zápisu p.Fikarovou a p. Procházku
11/2/2016 Zastupitelstvo obce schválilo prodloužení nájemní smlouvy p. Bílkové
11/3/2016 Zastupitelstvo obce schválilo úpravu nájemní smlouvy v pohostinství od 1.12.2016
11/4/2016 Zastupitelstvo obce schválilo členský příspěvek pro Mikroregion Zbirožsko, poplatek na dopravní obslužnost a poplatek za sběrný dvůr
11/5/2016 Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na mikulášskou nadílku
11/6/2016 Zastupitelstvo obce schválilo žádost paní Šubrtové
11/7/2016 Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek pro Centrum pro zdravotně postižené
 
Zapsal: Vonásek
Ověřovatelé: Fikarová, Procházka
Dne 7.11.2016
 
Zdeněk Hruška
starosta obce
 
Tento dokument byl zveřejněn též na úřední elektronické desce obce.

Štítek: 

Vyvěšeno: 

Středa, 16. Listopad 2016
PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon zastupitelstvo_listopad_2016.doc37.5 KB

Kontaktní údaje

Adresa: Týček 95, 338 08
Telefon: +420 371 784 460
Mobil: +420 737 134 993
E-mail: obec.tycek@tiscali.cz
Web: www.tycek.cz
Datová schránka: 454avu7
Bankovní spojení:
20322381/0100 (Komerční banka)
Úřední dny:
PO: 9:00 - 11:00 a 13:00 - 16:30
ST: 9:00 - 11:00 a 14:00 - 16:30