Zastupitelstvo říjen 2016

Zápis z veřejné schůze obecního zastupitelstva
Místo a datum konání: Obecní úřad Týček3.10. 2016 v 19 hodin

Přítomni: Antonín Dvořák, Zdeněk Hruška, Václav Vonásek, Václava Fikarová, Oldřich Benedikt, Václav Procházka, Jan Boubín
 
Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání a navrhlna ověřovatele zápisu p. Dvořáka a p. Benedikta /7-pro, 0-proti/.
 
Program:
 1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
 2. Informace - volby 2016
 3. Kotlíkové dotace
 4. Seznámení s kupní smlouvou pana Drábka
 5. Práce v obci
 6. Potvrzení o přijetí finančního daru
 7. Kontrola vodoměrů v obci
 8. Rozpočtové opatření č.5
 9. Různé a diskuse 
 1. Starosta obce seznámil přítomné se zápisem z minulého zasedání.
 2. Starosta obce přednesl přítomným informace ohledně voleb 2016.
 3. Informace - byl spuštěn dotační program na kotlíkové dotace. Informační letáky jsou k dispozici na obecním úřadě. 
 4. Zastupitelé byli seznámeni s kupní smlouvou pana Drábka.
 5. Práce v obci - bude řešeno zakrytí parketu na koupališti pomocí zakrývací plachty a budou odstraněny hnízda na KD.
 6. Zastupitelé byli seznámeni s potvrzením o finančním daru.
 7. V prosinci proběhne kontrola vodoměrů a budou provedeny odečty.
 8. Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 5.
 9. Různé - příští veřejná schůze obecního zastupitelstva se uskuteční dne 7.11. 2016 od 18 hodin na obecním úřadě v Týčku. 
Usnesení: 
10/1/2016Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání a ověřovatelem zápisu p. Dvořáka a p. Benedikta.
10/2/2016 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5
 
Zapsal: Vonásek
Ověřovatelé: Dvořák, Benedikt
Dne 3.10.2016
 
Zdeněk Hruška
starosta obce
 
Tento dokument byl zveřejněn též na úřední elektronické desce obce.

Štítek: 

Vyvěšeno: 

Pátek, 7. Říjen 2016
PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon zastupitelstvo_rijen_2016.doc40 KB

Kontaktní údaje

Adresa: Týček 95, 338 08
Telefon: +420 371 784 460
Mobil: +420 737 134 993
E-mail: obec.tycek@tiscali.cz
Web: www.tycek.cz
Datová schránka: 454avu7
Bankovní spojení:
20322381/0100 (Komerční banka)
Úřední dny:
PO: 9:00 - 11:00 a 13:00 - 16:30
ST: 9:00 - 11:00 a 14:00 - 16:30