Zastupitelstvo září 2016

Zápis z veřejné schůze obecního zastupitelstva
Místo a datum konání: Obecní úřad Týček12.9. 2016 v 19 hodin

Přítomni: Antonín Dvořák, Zdeněk Hruška, Václav Vonásek, Václava Fikarová, Oldřich Benedikt, Václav Procházka, Jan Boubín
 
Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání a navrhlna ověřovatele zápisu p. Fikarovou a p.Boubína /7-pro, 0-proti/.
 
Program:
 1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
 2. Návrh opony do KD v Týčku
 3. Posudek na nesvéprávného p. Miroslava Drábka
 4. Právní ochrana pro obce
 5. Žádost o vyjádření - kácení stromů
 6. Volby do krajských zastupitelstev
 7. Kotlíkové dotace
 8. Dar obce Týček pro rodinu postiženou tragédií 
 9. Zpráva finančního a kontrolního výboru
 10. Různé a diskuse
 1. Starosta obce seznámil přítomné se zápisem z minulého zasedání.
 2. Zastupitelé posoudili konečný návrh opony pro KD /7-pro, 0-proti/.
 3. Starosta obce seznámil přítomné s posudkem, který byl vypracován na nesvéprávného p. Miroslava Drábka - stav zůstává beze změn.
 4. Zastupitelé projednali možnost sjednání smlouvy ohledně právní ochrany obce /6-pro, p. Boubín se zdržel/.
 5. Pan Hrabák a paní Trnková podali žádost po poražení několika stromů. Po dohodě s odborem životního prostředí MÚ Zbiroh byla žádost částečně schválena /7-pro, 0 proti/.
 6. Volby 2016 - zapisovatelkou volební komise byla jmenována p. Jaroslava  Králová.
 7. Informace pro občany - od 19.9.2016 bude vyhlášeno další kolo na tzv. kotlíkové dotace.
 8. Zastupitelé navrhli dar pro rodinu , která byla postižena tragédií částku 10 000,-Kč /7-pro, 0-proti/
 9. Předsedové finančního a kontrolního výboru seznámili zastupitele se zprávami těchto výborů.
 10. Různé - příští veřejná schůze obecního zastupitelstva se uskuteční dne 3.10. 2016 od 19 hodin na obecním úřadě v Týčku. /sraz zastupitelů v 17:30 hod- příprava sálu pro volby/
Usnesení: 
9/1/2016Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání a ověřovatelem zápisu p. Fikarovou a p. Boubína.
9/2/2016 Zastupitelstvo obce schválilo návrh nové opony pro kulturní dům.
9/3/2016 Zastupitelstvo obce schválilo návrh smlouvy pro právní ochranu obce.
9/4/2016 Zastupitelstvo obce schválilo částečně žádost o pokácení stromů na skále za paní Trnkovou a panem Hrabákem. 
9/5/2016 Zastupitelstvo obce schválilo dar pro rodinu z Kařeza, která byla postižena tragédií ve výši 10 000,- Kč. 
9/6/2016 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního a kontrolního výboru.
 
Zapsal: Vonásek
Ověřovatelé: Fikarová, Boubín
Dne 12.9.2016
 
Zdeněk Hruška
starosta obce
 
Tento dokument byl zveřejněn též na úřední elektronické desce obce.
 
 

Štítek: 

Vyvěšeno: 

Pondělí, 19. Září 2016
PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon zastupitelstvo_zari_2016.doc43.5 KB

Kontaktní údaje

Adresa: Týček 95, 338 08
Telefon: +420 371 784 460
Mobil: +420 737 134 993
E-mail: obec.tycek@tiscali.cz
Web: www.tycek.cz
Datová schránka: 454avu7
Bankovní spojení:
20322381/0100 (Komerční banka)
Úřední dny:
PO: 9:00 - 11:00 a 13:00 - 16:30
ST: 9:00 - 11:00 a 14:00 - 16:30