Zastupitelstvo červenec 2016

Zápis z veřejné schůze obecního zastupitelstva
Místo a datum konání: Obecní úřad Týček4.7.2016 v 19 hodin

Přítomni: Antonín Dvořák, Zdeněk Hruška, Václav Vonásek, Václava Fikarová, Jan Boubín, Václav Procházka
Omluven: Oldřich Benedikt
 
Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání a navrhlna ověřovatele zápisu p. Fikarovou a p. Dvořáka /6-pro, 0-proti/.
 
Program:
 1. Kontrola zápisu z minulého zasedání
 2. Šetření ke schválení lesního hospodářského plánu obce 
 3. Příprava na kolaudaci – dopravní řešení, obytná zóna ke koupališti
 4. Petice obcí a měst
 5. Stanovisko KÚ Plzeňského kraje
 6. Výprodej židlí z KD
 7. Strategický plán obce
 8. Práce v obci
 9. Různé a diskuse
 
 1. Starosta obce seznámil přítomné se zápisem z minulého zasedání.
 2. Proběhne závěrečné šetření ke schválení lesního hospodářského plánu obce Týček. Jednání proběhne 14.7.2016.
 3. Byla svolána schůzka pro přípravu kolaudace - dopravní řešení, obytná zóna ke koupališti. Bude potřeba provést drobné stavební úpravy.
 4. Zastupitelé projednali petici obcí a měst k návrhu nového zákona o odpadech /6-pro,0-proti/.
 5. Stanovisko KÚ Plzeňského kraje – KÚPK souhlasí se zařazením obce Týček do přílohy č.1vyhlášky č. 36/2006 Sb. O ověřování. Platnost od 1.1.2017
 6. Zastupitelé projednali odprodej židlí z KD za cenu 30,- Kč za kus. /6-pro, 0-proti/.
 7. Zastupitelé projednali možnost vypracování strategického plánu obce. Zadání vypracování zatím odloženo.
 8. Práce v obci - probíhá oprava kapličky.
 9. Různé - příští veřejná schůze obecního zastupitelstva se uskuteční dne 15.8. 2016 od 19 hodin na obecním úřadě v Týčku. 
Usnesení: 
7/1/2016Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání a ověřovatelem zápisu p. Fikarovou a p. Dvořáka.
7/2/2016 Zastupitelstvo obce schválilo petici obcí a měst k návrhu zákona o odpadech.
7/3/2016 Zastupitelstvo obce bere na vědomí stanovisko KÚ Plzeňského kraje se zařazením obceTýček do přílohy č. vyhlášky č. 36/2016 Sb. O ověřování.
7/4/2016 Zastupitelstvo obce schválilo odprodej židlí z KD za cenu 30,- Kč za kus.
 
Zapsal: Vonásek
Ověřovatelé: Fikarová, Dvořák
Dne 4.7.2016
 
Zdeněk Hruška
starosta obce
 
Tento dokument byl zveřejněn též na úřední elektronické desce obce.

Štítek: 

Vyvěšeno: 

Pondělí, 11. Červenec 2016
PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon zastupitelstvo_cervenec_2016.doc37.5 KB

Kontaktní údaje

Adresa: Týček 95, 338 08
Telefon: +420 371 784 460
E-mail: obec.tycek@tiscali.cz
Web: www.tycek.cz
Datová schránka: 454avu7
Bankovní spojení:
20322381/0100 (Komerční banka)
Úřední dny:
pondělí 8:00 – 16:00
středa 8:00– 16:00