Územní plán Týček

Územní plán Týček byl vydán Zastupitelstvem obce Týček dne 1.2.2010 a nabyl účinnosti dne 16.2.2010. Územní plán je závaznou právní dokumentací pro následné rozhodování v území.

Kontaktní údaje

Adresa: Týček 95, 338 08
Telefon: +420 371 784 460
E-mail: obec.tycek@tiscali.cz
Web: www.tycek.cz
Datová schránka: 454avu7
Úřední dny:
pondělí 8:00 – 16:00
středa 8:00– 16:00