Zpráva o uplatňování územního plánu Týček 2010 – 2019

Zpráva o uplatňování územního plánu Týček  v období 2010 – 2019 byla schválena Zastupitelstvem obce dne 11.2.2020 pod usnesením č. 2/3/2020

Kontaktní údaje

Adresa: Týček 95, 338 08
Telefon: +420 371 784 460
E-mail: obec.tycek@tiscali.cz
Web: www.tycek.cz
Datová schránka: 454avu7
Bankovní spojení:
20322381/0100 (Komerční banka)
Úřední dny:
pondělí 8:00 – 16:00
středa 8:00– 16:00