Změna č. 1 územního plánu Týček

Změna č. 1 územního plánu Týček byla vydána Zastupitelstvem obce Týček dne 27.7.2020 pod č. usnesení 7/6/2020 a nabyla účinnosti dne 12.8.2020. Změna řešila dílčí změny funkčního využití a další formální změny související s novou legislativou. 

Kontaktní údaje

Adresa: Týček 95, 338 08
Telefon: +420 371 784 460
Mobil: +420 737 134 993
E-mail: obec.tycek@tiscali.cz
Web: www.tycek.cz
Datová schránka: 454avu7
Bankovní spojení:
20322381/0100 (Komerční banka)
Úřední dny:
PO: 9:00 - 11:00 a 13:00 - 16:30
ST: 9:00 - 11:00 a 14:00 - 16:30