Územní plán Týček - úplné znění

Úplné znění územního plánu Týček bylo zpracováno v souvislosti s vydáním změny č. 1 územního plánu Týček a představuje aktuální stav územního plánu Týček

Kontaktní údaje

Adresa: Týček 95, 338 08
Telefon: +420 371 784 460
E-mail: obec.tycek@tiscali.cz
Web: www.tycek.cz
Datová schránka: 454avu7
Úřední dny:
pondělí 8:00 – 16:00
středa 8:00– 16:00